top of page

Ens assegurem que nostres teixits provengan de cultius lliures de productes químics y respectin el procés natural de la terra aregenerar-se

L'agricultura orgànica es defineix com un sistema de cultiu d'una explotació agrícola autònoma basada en la utilització òptima dels recursos naturals, sense emprar productes químics sintètics, u organismes genèticament modificats (OGMs) —ni per a abonament ni per combatre les plagues—ni per a cultius, aconseguint així obtenir aliments orgànics alhora que es conserva la fertilitat de la terra i es respecta el medi ambient. Tot això de manera sostenible i equilibrada. El cotó orgànic és àmpliament reconegut com a mètode de cultiu sense l'ús de productes químics de síntesi.

 

Quan un cotó és també GOTS, inclou la garantia que el cotó ha estat cultivat en bones condicions per als treballadors. El mateix passa si el cotó està certificat com de Comerç Just, encara que això al nostre país en encara poc comú.

BENEFICIS DEL COTÓ ORGÀNIC

La noció que el cotó convencional fa servir menys aigua que el cotó orgànic és falsa. Hi ha diversos estudis internacionals que avalen que una samarreta elaborada només amb cotó orgànic ha pogut consumir molts menys litres d'aigua que una elaborada amb cotó convencional.

 

El cotó orgànic té un impacte molt menor a l'aigua per diverses raons:

 • Els agricultors orgànics tenen generalment un sòl més saludable, tant per l'absència de pesticides i herbicides com per l'ús d'altres tècniques de construcció del sòl. Un sòl sa pot contenir més aigua, com una esponja, cosa que genera menys inundacions i un sòl més resistent durant les sequeres.

 • Els productes químics perillosos tampoc no poden escapar-se a les vies fluvials, per la qual cosa els rius, llacs i aigua potable es mantenen nets.

 • La majoria del cotó orgànic es cultiva en zones de secà. Els agricultors depenen de la pluja per regar els seus cultius, en lloc d'extreure aigua del sòl, cosa que pot afectar negativament els subministraments locals d'aigua per a les comunitats.

 

CERTIFICATS GOTS

La certificació GOTS és l'estàndard de processament tèxtil líder a nivell mundial per a fibres orgàniques. Inclou criteris ecològics i socials, i requereix que els productors passin per rigorosos processos de verificació a cada punt de la cadena de subministrament abans de rebre la certificació.

En primer lloc, es necessita una certificació dels estàndards governamentals d'agricultura orgànica per demostrar que la fibra de cotó es cultiva sense l's de productes químics tòxics o pesticides. Els agricultors també han d'estar certificats d'acord amb els estàndards internacionals d'agricultura orgànica, cosa que ajuda amb la traçabilitat del cotó. Perquè el cotó tingui certificació orgànica, també s'ha de cultivar en un sòl que hagi estat lliure de substàncies prohibides durant almenys tres anys abans de la collita.

DRETS HUMANS I GOTS

Pel que fa als drets humans, la certificació  GOTS també tenen criteris socials que estan alineats amb l'Organització Internacional del Treball (OIT), que han de complir tots els processadors i fabricants. Aquests inclouen:

 • La feina es tria lliurement

 • Es respecta la llibertat d'associació i el dret a la negociació col·lectiva (també conegut com a sindicalització)

 • Les condicions de treball són segures i higièniques.

 • El treball infantil no està permès

 • Els treballadors han de rebre un salari digne

 • Les hores de feina no són excessives.

 • No es practica discriminació

 • Es proporciona ocupació regular

 • No es permet el tracte dur o inhumà.

CRITERIS AMBIENTALS PER A LA

CERTIFICACIÓ DE GOTS

 • Tots els productes químics utilitzats (tints, processament) han de complir els requisits de toxicitat i biodegradabilitat

 • els blanquejadors han d'estar basats en oxigen i no es permet

 • els colorants azoics cancerígens no estan permesos

 • no es permeten accessoris de PVC, níquel o crom

 • Els mètodes d'impressió que utilitzen solvents aromàtics, ftalats o PVC no estan permesos

 • els operadors han de tenir polítiques i procediments per minimitzar les deixalles i descàrregues

 • Totes les aigües residuals han de tractar-se en plantes de tractament funcional (no només alliberar-se a les vies fluvials)

 • L'embalatge no pot contenir PVC, i tot el paper o cartó utilitzat ha de ser reciclat o certificat per FSC o PEFC

bottom of page